Leren Leven en Leren
Binnen het onderwijs zie ik de laatste jaren een verandering, waarbij niet langer alleen naar het leren lezen, schrijven en rekenen wordt gekeken, maar ook naar de ontwikkeling en beleving van het kind zelf. En dat is een hele goede zaak.
door Linda Hoitinga
  

Als begeleidster van ouders en kinderen neemt mijn actieve betrokkenheid bij het onderwijs toe, in de vorm van de begeleiding van leerlingen en leerkrachten. Werk dat voor mij bijzonder boeiend en ook erg leuk is. En waarbij ik nooit uitga van belemmeringen, maar altijd van de mogelijkheden en kwaliteiten van een kind. Hieronder schets ik een aantal voorbeelden van dit werk.Voorbereiding op de Iep/Cito toets: ‘Rust in het hoofd’.


Op een aantal scholen geef ik les aan groep 8 om de leerlingen voor te bereiden op deze toetsen. Daarbij ligt de aandacht niet op de inhoud van de toets, maar op de benadering en voorbereiding ervan. Samen met de kinderen behandel ik ademhalingsoefeningen, leer ik ze hoe ze rustig kunnen blijven, en maak ze bewust van innerlijke spanning voor een toets, en hoe daar mee om te gaan.

Ik maak dan ook vaak het grapje, dat de toets vooral bedoeld is om te kijken of hun juf en meester wel goed les heeft gegeven. Want er wordt vaak onnodig druk gelegd op deze ‘belangrijke’ toets. De toets is een richtinggevend meetmoment, maar het is niet het einde van de wereld als een kind iets minder scoort dan aanvankelijk werd verwacht.

Kinderen worden aangemoedigd goed uitgerust te zijn, en vooraf nog extra te leren. Indirect of direct vertellen wij zo dat er veel van deze toets afhangt. Hierdoor voelen kinderen de druk die wij aan hen opleggen. Maar als wij vertrouwen uitstralen, en de voorbereiding ervan rustig begeleiden, dan kan een kind de toets maken zónder onnodige spanning, en zo alle vaardigheden en kennis toepassen die het heeft geleerd. Met andere woorden: extra druk maakt een kind niet wijzer, maar belemmert het toepassen van de wijsheid die het heeft.Voorbereiding: ‘Voor het eerst naar de middelbare school’


Op een aantal scholen geef ik les aan de kinderen in groep 8 om ze voor te bereiden op de middelbare school. Een spannende stap voor een kind, die gepaard kan gaan met angstgevoelens. Tijdens deze les maak ik de kinderen bewust van zichzelf, en laat ik ze nadenken hoe zo’n eerste schooldag kan zijn. Hoe vindt je de lokalen in een nieuw gebouw. Hoe maak je vrienden? Hoe kom je de klas binnen bij een nieuwe les – als eerste, of als laatste? Ga je de eerste dag(en) alleen naar school, of samen met een ander? Hoe kun je pestgedrag benaderen en voorkomen?

Na deze les zijn kinderen zich bewust van hun houding, wat ze wél en níet willen, en hoe ze nieuwe vrienden kunnen maken. Het is altijd fijn om te zien hoe opgelucht sommige leerlingen kunnen zijn na deze les.Pesten in de klas


Scholen geven veel aandacht aan pesten. Want pestgedrag binnen een groep is een verstorende en heel vervelende zaak. Toch kan een docent er niet altijd de vinger op leggen hoe het pestgedrag ontstaat.

Tijdens mijn lessen aan kinderen bespreek ik pesten op een open en persoonlijke manier met de kinderen. Wanneer wordt je gepest, en wanneer ben je een pester? Waarom wordt je gepest, en waarom pest je? Door voorbeelden te geven en uit te beelden krijgen kinderen daar een duidelijk beeld en gevoel bij. Door ze te laten voelen wat het met een kind doet dat gepest wordt, en ook wat het voor je betekent als je zelf pest, komt er meer begrip voor elkaar. Het is een goede start om als klas of groep het pesten te minimaliseren.Training voor docenten: ‘Rust en overzicht in de klas’.


Ieder leerkracht wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. Daarbij kan een bewustwordings-training helpen. Hoe kun je de rust en het overzicht in een klas bevorderen en bewaren? Deze training biedt vaardigheden en bewustwording. De onderwerpen zijn (onder andere):

Ademhalingsbewustzijn,
De rol en het veranderen van lichaamstaal,
Het bewustzijn van je mentaliteit,
Hoe bewaar ik rust in een klas,
Hoe heb ik oog voor iedere leerling.


Deze training is 1 dagdeel voor de leerkracht, met aanvulling van 2 lessen in de klas, en een tussentijdse evaluatie.Leerlingentraject: ‘Faalangst de baas’


Tijdens deze serie van 8 lessen (van een uur) neem ik steeds een kleine groep leerlingen (maximaal 6 kinderen) mee op een kleine bewustwordings-reis. We behandelen zaken die voor ieder kind belangrijk zijn, maar die zelden worden benoemd: twijfel en zelfvertrouwen, falen en succes behalen.

Tijdens de lessen komen (ondermeer) de volgende onderwerpen aan bod:

Wat is faalangst? En hoe kun je een aangeleerde houding veranderen?
Welke rol speelt je ademhaling, en hoe kun je je ademhaling gebruiken als hulpmiddel?
Op welke manier kan ik ‘mediteren’ en tot rust komen?
Wat zijn mijn kwaliteiten, hoe stel ik doelen, en hoe ga ik om met teleurstellingen?
Op welke manier kun je via een dialoog ‘met jezelf’ zaken benaderen?
Hoe presenteer ik mijzelf?


De kinderen krijgen geen verplicht huiswerk mee naar huis, maar kunnen wel vrijwillig zelf thuis werken aan de onderwerpen. Aan het einde van de serie lessen wordt aan leerlingen gevraagd zichzelf op een door hen gekozen manier te presenteren. Dit wordt vooraf niet aangekondigd (om nervositeit te voorkomen), is voor niemand verplicht, en altijd op een ontspannen wijze.

Het resultaat van de serie lessen is meer bewustzijn van menselijke aspecten als falen en succes.Persoonlijke coaching Docent en Schoolmanagement.


Deze persoonlijke coaching is een serie van (meestal) 5 gesprekken, optioneel aangevuld met ondersteuning per telefoon en eventueel e-mail.

Bij deze coaching is er alle aandacht voor je ervaringen, doelstellingen en mogelijkheden voor verbetering ten aanzien van je werk als docent of manager. Welke verwachtingen heb je? Welke doelen? Wat zijn zaken waar je je door belemmerd voelt, en wat geeft je juist energie? Hoe kun je een overbelasting of te hoge werkdruk voorkomen? De inhoud van de begeleiding is niet vast omschreven, maar biedt alle ruimte om gezamenlijk dat bespreekbaar te maken dat voor jou als docent of manager belangrijk en ondersteunend is.

Bij de meeste scholen is voor een dergelijk begeleidingstraject op het gebied van professionele en persoonlijke ontwikkeling budget beschikbaar. Vraag gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden op uw school.
Meer weten, of gewoon een vrijblijvende kennismaking?
Een telefoontje of e-mail is altijd welkom.