Disclaimer

Praktijk Lizenda biedt begeleiding aan ouders en kinderen. Deze begeleiding heeft raakvlakken met medische aspecten op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar kan nooit een vervanging zijn van gekwalificeerd medisch advies. Indien u enigerlei vragen of twijfels heeft over de medische, lichamelijke of geestelijke gezondheid van uzelf of uw kind, raden wij u aan een medisch gekwalificeerde arts te raadplegen.Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Lizenda verwerkt persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten of als u deze aan ons verstrekt. Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Adresgegevens;
• Geboortedatum;
• Geslacht;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Anamnese formulier.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Hiervoor vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Wij verwerken uw persoonsgegevens teneinde:

• U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is;
• U te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening en producten;
• Het afhandelen van betalingen;
• Het verzenden van een nieuwsbrief.

Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk Lizenda zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen met derden
Wij delen uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming, en zullen deze gegevens alleen verstrekken aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Lizenda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Wij gebruiken alleen functionele cookies op onze website. Hiervoor is geen toestemming vereist. Er worden slechts anonieme gegevens geregistreerd ten aanzien van het websitebezoek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar praktijk@lizenda.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Meer informatie over uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw gegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Praktijk Lizenda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via praktijk@lizenda.nl.

Contactgegevens
Lizenda, Reigerstraat 17, 5854 GN Nieuw Bergen. Telefoon (mobiel): 06 83540890. E-mail: praktijk@lizenda.nl. Kamer van Koophandel inschrijfnr. 68619170.Colofon

Deze website is ontwikkeld door Primagine Online Communicatie. De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden hergebruikt zonder toestemming van Lizenda. © 2022 Lizenda en Primagine.