Over de begeleidingstrajecten
Ieder traject is weer anders. Er zijn geen vaste vragenlijsten, geen standaard evaluaties. Samen kijken we wat het beste voelt, en wat het beste werkt – op welk moment en met welke frequentie er afspraken met ouder en/of kind zijn, en welke elementen binnen de begeleiding meer nadruk krijgen. Wellicht is het voor jou als ouder fijn om even telefonisch contact te hebben, als je kind bij mij is geweest. Of is het juist beter als je kind zélf vertelt. Het centrale thema in elk begeleidingstraject is dan ook vooral: de aandacht voor je kind, en voor jou als ouder.


Tarieven
Telefonisch oriëntatie-gesprek
Gratis
Begeleiding ouder en kind starttraject
 

Traject 3 consulten en telefonische begeleiding 1, 2, 3

€ 340
Begeleiding ouder en kind seizoenstraject
 

Traject 10 consulten en telefonische begeleiding 1, 2, 3

€ 999
Persoonlijke coaching particulieren
 

Consult van 1,5 uur 1, 2

€ 125
Lucht je Hart sessie inclusief telefonisch vervolggesprek (30 min.)

€    59
Traject 5 consulten inclusief telefonische begeleiding 1, 2

€ 525


Deze tarieven gelden voor particulieren, en zijn inclusief 0% btw.


1  De telefonische begeleiding betreft een redelijkerwijs te verwachten frequentie, met een maximum van 15 minuten per consult, gemiddeld gerekend over het gehele traject. Indien je extra telefonische begeleiiding wenst maken we hierover een aparte prijsafspraak.
2  Ik bereken reiskosten en/of reistijd bij een consult bij je thuis, indien de reisafstand meer is dan 5 kilometer, en/of indien de reistijd meer is dan 20 minuten. De kilometervergoeding bedraagt € 0.23 per kilometer, en de reistijdvergoeding € 25 per uur.
3  De trajecten voor begeleiding van ouder en kind zijn inclusief gratis toegang tot de puberavonden. (indien je kind hiervoor de juiste leeftijd heeft). Zie het Blog voor meer informatie.Beroepsvereniging & zorgverzekering
Lizenda is aangesloten bij de Beroepsvereniging CAT (zie deze link voor de website). Er is helaas geen vergoeding mogelijk door je zorgverzekeraar.


Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT)
Therapeut nummer: CL2028-01-04-19.Betalen en annuleren
De betaling voor trajecten dient vooraf te worden voldaan via een bankoverschrijving. Het rekeningnummer is NL 53 INGB 0654 0463 01 ten name van L. Hoitinga, Nieuw Bergen. Je kunt de trajecten tijdens de looptijd op elk moment beëindigen, waarna een restitutie van het evenredige deel van de trajectprijs plaatsvindt. Kosten voor de begeleiding die in overleg met jou zijn gemaakt worden hierop in mindering gebracht.

Bij het annuleren van incidentele afspraken (binnen en buiten een traject) geldt bij een annulering minder dan 24 uur voor de afspraak een vergoeding van 50%, tenzij er sprake is van overmacht (te beoordelen door Lizenda).
Individuele consulten kun je contant voldoen, of vooraf via een overschrijving per bank op rekening NL 53 INGB 0654 0463 01 ten name van L. Hoitinga, Nieuw Bergen.De praktijk
De praktijkruimte bevindt zich op de 1e etage. Er is geen lift. Als jij (of je kind) moeilijk trappen kunt lopen, kunnen we in overleg naar een andere ontmoetingslocatie zoeken.Privacy
Lizenda voldoet aan de regels voor de Privacy zoals voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is beschreven in de Privacy-verklaring. En als het kinderen betreft, is die privacy extra belangrijk. Naast de ‘regels’ zijn daarom zorgvuldigheid en discretie erg belangrijk bij de praktijkvoering.Behandelovereenkomst
Bij de start van een traject vraag ik je een korte behandelovereenkomst te tekenen. Hierin staat ondermeer dat ik geen (be)handelingen uitvoer die beogen een medische conditie te verbeteren, en dat ik verwacht dat je me op de hoogte stelt van medische condities die een risico kunnen inhouden tijdens de begeleiding.


Tenslotte…
Heb je nog vragen? Neem dan vooral even contact op. Je kunt vragen of ik je terugbel (plan hieronder een belafspraak), het contactformulier gebruiken, of het algemene informatienummer bellen dat onder aan deze pagina staat. Indien ik niet bereikbaar ben, dan bel ik zo snel mogelijk terug.