Kijk naar oplossingen.ADHD, Dyslexie en andere gedragspatronen kunnen op vele manieren extra zorgen betekenen voor jou en je kind. Zal het lukken een schooldiploma te halen? Lukt het mijn kind om vriendschappen te sluiten? Voelt mijn kind zich ‘anders’, onbegrepen en vaak ongelukkig? En ook kan jij als ouder het gevoel hebben overspoeld te raken door zorgen en twijfels. Dat je het niet goed genoeg doet als ouder. Instanties helpen maar beperkt. Anderen hebben hun mening snel klaar. Het kringetje blijft maar ronddraaien zonder dat het beter gaat. De begeleiding door Lizenda biedt de kans om samen te werken aan een stapsgewijze verbetering. Dat geeft houvast en meer rust voor jou en voor je kind.

Voor jou als moeder of vader

De kern van het begeleidingstraject is de samenwerking tussen mij, jou als ouder, en je kind. We werken samen aan het opbouwen van een vertrouwensband. Aan het bespreken en begrijpen van de problemen. En aan het samen kiezen, toepassen en evalueren van oplossingen. Ik biedt adviezen en praktische tips. En help je om je minder gespannen te voelen, minder onzeker. Zodat je weer meer kunt genieten van het leven, met een focus op positieve dingen. Zoals een opgroeiend kind dat meer zelfbewust is, en meer zelfvertrouwen heeft. Met een vader of moeder die daar met vertrouwen bij kan helpen.

 
Trajecten
 

SEIZOENSTRAJECT


Dit traject omvat een volledig seizoen (3 maanden) en omvat minimaal 10 afspraken. Deze afspraken zijn met jou als ouder en met het kind, volgens een indeling die we vooraf overeen komen. Ook kan ik je adviseren hoe je kunt omgaan met instanties zoals de GGZ, of met je huisarts. Uiteraard ben ik tijdens het hele traject telefonisch bereikbaar voor zowel ouder als kind – en als het écht dringend is, ook in het weekeinde en ‘s nachts,


Monique
Het is dat ik zelf bij de les ben geweest, anders had ik me afgevraagd wat je met mijn kind hebt gedaan. Ze zegt letterlijk dat het nog nooit zo rustig is geweest in haar lichaam.
Anneke
Mijn dochter van 9 jaar werd gepest en had weinig zelfvertrouwen. Op het rapport een matig voor zelfvertrouwen. Einde van het jaar was het ruim voldoende geworden. Dit is te danken aan de meditatie middagen bij Linda.
Ciska
Wat fijn om te zien dat mijn zoon ontspannen bij jou vandaan komt. Hij lacht en is vrolijk. Voelt zich rustig in zijn lijf. Top!

Recent in het Blog

8 februari 2021
Mijn kind heeft ADHD
Karin van Loon schreef op verzoek van Lizenda over haar moederschap en haar zoon William, een jongen met ADHD. William is inmiddels 24, heeft werk en woont zelfstandig. “Ikzelf had nooit last van hem. Ik had last van de mensen eromheen die wat van hem vonden. Dat was mijn verdriet.”
door Karin van Loon