Kindermeditatie: ademruimte voor je kind.
De kindermeditatie is een meditatiegroep voor kinderen. Het doel is om kinderen te laten ervaren wat rust is in zichzelf. Ze leren hoe ze goed kunnen ademen, en waarom de ademhaling zo belangrijk is. En welk effect het geeft als je je bewust wordt van je ademhaling.
door Linda Hoitinga
  

De meeste mensen zijn zich niet bewust van hun ademhaling. – die vindt immers als vanzelf plaats, zonder dat we er aan denken. Maar als we ons wél bewust worden van onze ademhaling, dan ontdekken we dat we daar heel veel invloed op kunnen hebben.

Een voorbeeld. Als een kind een examen (proefwerk) heeft, dan is het gespannen en onrustig, en kan het zelfs buik- en hoofdpijn hebben. Als we dan naar de ademhaling kijken dan vindt die, door de spanning, bijna alleen plaats via de borst. Als je gespannen bent haal je kort adem. Het gevolg is dat je hart sneller gaat kloppen, en al snel voel je je niet lekker worden. Maar als we ons bewust zijn van onze manier van ademen, dan beseffen we dat het op momenten van spanning belangrijk is om naar de buik te ademen. Dan komt er ruimte in je lichaam, en blaas je de spanning eruit via de mond. Zo kun je jezelf ontspannen op momenten dat dat belangrijk is.

Tijdens de kindermeditatie-middagen leg ik dit aan kinderen uit en laat ze ervaren wat het verschil is. Ik gebruik dan ook het voorbeeld van een proefwerk – bijna alle kinderen hebben dan last van spanning. Bij zo’n toets wordt de lat hoog gelegd. Als je een antwoord op een vraag niet weet, dan kun je niets opschrijven. Ik leg aan kinderen uit dat ze zich daardoor niet moeten laten ontmoedigen – het is belangrijk om te beseffen wat ze allemaal wél wisten. En als ze zich ontspannen, dan kunnen ze die antwoorden makkelijker in zichzelf terugvinden. Zo ervaren kinderen dat ze veel meer kunnen dan ze misschien dachten. Dat geldt voor alle kinderen – ook kinderen die niet goed kunnen leren, en kinderen met een handicap. Als kinderen meer besef hebben van hun eigen talenten, dan staan ze vrolijker in het leven.Tijdens een kindermediatie beginnen we met een korte meditatie – helemaal rustig worden, en letten op de ademhaling – op een ontspannen manier. En dan bespreken we samen een onderwerp. Dat kan gaan over ‘boos zijn, en wat dat met je doet’, ‘help, ik heb een toets!’ of ‘vriendschap – wat is een vriend?’. En elk seizoen behandelen we het onderwerp pesten. Daar is veel over te vertellen, aan de hand van voorbeelden, en door situaties uit te beelden en samen na te spelen. Zo krijgen ze een beter beeld van pestgedrag, van zowel diegene die pest, als diegene die gepest wordt.

Daarna doen we een meditatie over het besproken onderwerp. Die meditaties schrijf ik zelf. Ik neem de kinderen dan ‘mee’ naar een situatie die relevant is – bijvoorbeeld de situatie dat ze een proefwerk hebben maar helemaal niet gespannen zijn. Waarin ze met een glimlach de antwoorden opschrijven. Kinderen zijn erg visueel ingesteld, en door zich in te leven in een situatie krijgen ze er een beter gevoel bij, en zullen dat ook in de praktijk gaan uitproberen. Natuurlijk is het geen wondermiddel – het blijft een kwestie van oefenen, uitproberen en bijstellen.

Die meditaties zijn maar kort – meestal enkele minuten, anders wordt het voor kinderen te lang, en is er te weinig aandacht voor henzelf. Het gaat er om dat ze iets ervaren, ook al is het niet zo lang. En erover praten is belangrijk. Aan het einde van de kindermeditatie trekken we samen nog een ‘positief kaartje’, zodat we de les op een luchtige en rustige manier kunnen afronden.

Door de onderwerpen die aan bod komen zullen kinderen ook persoonlijke dingen vertellen. Met de kinderen maak ik dan ook altijd de afspraak: wat hier gezegd wordt, dat blijft onder ons. Zodat er op het schoolplein niets wordt doorverteld over wat een kind heeft gezegd. Ieder kind mag uiteraard praten over zijn eigen situatie, en wat het heeft gezegd, maar verder niet. Ik vertel ouders niet wat hun kind heeft gezegd. Uiteraard zal ik zeker contact hebben met ouders als dit echt noodzakelijk is en dan altijd in overleg met het kind.Tijdens de kindermeditatie is ieder kind welkom. Kinderen met ADHD, PDD NOS, hooggevoeligheid. Ouders vragen soms aan me of hun kind wel iets zal hebben aan meditatie, bijvoorbeeld omdat het druk is. Dan vertel ik ze dat ik nog nooit een kind heb gehad dat níet rustig werd. Zulke kinderen ervaren juist hoe fijn het is om rust in hun hoofd te hebben. Omdat ik kijk naar het kind (en niet naar de aandoening) voelen kinderen zich op hun gemak. Ze zijn immers goed zoals ze zijn. Ik zeg niet tegen ze: “niet doen, laat dat, zit eens rustig, wees eens stil”. Dat is ook helemaal niet nodig – door de rust die er heerst in de les worden kinderen vanzelf rustig. En ik denk dat het voor een kind net zo natuurlijk en fijn moet zijn om naar de meditatie-middag te gaan als het is als ze naar bijvoorbeeld voetbal- of balletles gaan. Iets voor henzelf.

Voor mij is een les geslaagd als een kind naar huis gaat met een gevoel van ‘hoera!’ – van bevrijding, van opluchting. Daar bedoel ik mee dat ze dan hebben ervaren dat iets niet zo zwart/wit was als ze eerst dachten, en dat ze zelf iets met een voor hun moeilijke situatie kunnen doen. Als een kind bij mij eerst heel onzeker binnenkomt, en naar een paar lessen meer zelfvertrouwen heeft gekregen. Als een kind altijd druk de les in kwam, en naar een paar lessen rustig binnen komt. Dan ben ik blij.

Kinderen kiezen meestal niet zelf om mee te doen aan de kindermeditatie. Omdat ze niet weten wat het is. Bijna altijd zijn het de ouders die een kind aanmelden. Gelukkig is het zo dat als ze eenmaal een keer zijn geweest, bijna alle kinderen daarna graag terugkomen. Er komt ook steeds meer erkenning voor de positieve rol van ontspanning en meditatie bij kinderen. Ouders zien het niet langer als ‘zweverig’ maar juist als iets dat hun kind praktisch helpt bij het opgroeien. Als ouders twijfelen dan zeg ik: “doe de eerste les mee, zodat jullie het samen kunnen ervaren.” Dan kunnen ze zien wat het met hun kind doet – en ook met henzelf. Dat is echt mooi om te zien. Zelfs de ouders gaan ontspannen de deur uit.De kindermeditatie vindt elke 2 weken plaats en duurt van 16.00 tot 17.00 uur. De leeftijd is vanaf 8 jaar. Wil je meer informatie over de Kindermeditatie-middagen, of je kind aanmelden? Neem dan gerust vrijblijvend contact op.